Trustee PTBA Endowment Fund

Abdul Qadir Nemon

Karachi

0300-2210909

Haider Ali Patel

Karachi

0333-2156525

Muhammad Bashir Nalik

Faisalabad

0300-8440382

Muhammad Naeem Shah

Lahore

0321-4853343

Muhammad Zubair

Karachi

0300-8295003

Younus Rizwani Sheikh

Karachi

0321-8250364

Zahid Ateeq Ch.

Lahore

0300-8424639

Abdul Qadir Memon

Karachi

0333-2210909

Aftab Hussain Nagra

Sialkot

0321-6111393

Afzaal Ahmed Hashmi

Gujranwala

0333-8118180

Arshad Nawaz Maan

Sialkot

0300-9612321

Ch. Qamar uz Zaman Mohal

Lahore

0333-4256485

Farhan Shahzad

Lahore

0300-9402599

Haider Ali Patel

Karachi

0333-2156525

Javaid Iqbal Ch.

Bahawalpur

0300-8780492

Javed Iqbal Khokhar

Sahiwal

0321-6929364

Mohsin Nadeem

Lahore

0300-8482552

Monim Sultan

Lahore

0321-4598562

Muhammad Bashir Malik

Faisalabad

0300-8440382

Muhammad Idrees Sheikh

Rawalpindi/Islamabad

0333-5143058

Muhammad Mansha Sukhera

Lahore

0300-8450954

Muhammad Muneeb

Balochistan

0321-8112232

Muhammad Naeem Shah

Lahore

0321-4853343

Muhammad Shakeel Mughal

Lahore

0322-2995500

Muhammad Younas Ghazi

Nultan

0300-8730101

Muhammad Zubair

Karachi

0300-8295003

Qari Habib-ur-Rehman Zubairi

Lahore

0300-4200900

Rana Munir Hussain

Lahore

0300-8414241

Shahbaz Qadir

Lahore

0321-4500949

Syed Iftikhar Arshad

Faisalabad

0300-8662311

Younus Rizwani Sheikh

Karachi

0321-8250364